ABOUT รถไฟฟ้า EV

About รถไฟฟ้า ev

About รถไฟฟ้า ev

Blog Article

ห้องโดยสารที่ดีไซน์ให้ความรู้สึกโอบล้อม และสามารถควบคุมระบบต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด

* ระยะเวลาในการชาร์จ ขึ้นอยู่กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

ด้วยช่องเก็บของตามจุดต่างๆ รอบห้องโดยสาร

ความเสียหายที่เกิดจากรถหาย/ถูกโจรกรรม

ให้ความมั่นใจตลอดเส้นทาง สร้างความอุ่นใจให้ทุกชีวิต

ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

ความเสียหายที่เกิดจากรถหาย/ถูกโจรกรรม

ค้นหาผ่านระยะทางจากตำแหน่งปัจจุบัน

เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงในไทย จึงไม่น่าแปลกใจที่เทรนด์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถไฟฟ้า ev คือ ประกันภัยที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันที่ต้องเสียภาษีประจำปีต้องมี โดยให้ความคุ้มครองต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือคนเดินถนนก็ตาม และยังครอบคลุมการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาล แต่จะไม่ให้คุ้มครองความเสียหายใด ๆ ต่อรถยนต์ของคุณหรือบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองเมื่อผู้ขับขี่ไม่เป็นฝ่ายผิด สามารถเคลมประกันได้ดังนี้

ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.นนทบุรี

ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้

Report this page